Taimikonhoito

Kehittyäkseen tuottavaksi metsäksi taimikko tarvitsee hoitoa. Heinäkasvit ja vähäarvoisemmat puulajikkeet helposti tuhoavat taimien alkavan kasvun. Myös metsän virkistyskäytön ja maisemallisten arvojen kannalta taimikon hoito on hyödyllistä.

Varhaisperkaus

Varhaisperkaus siistii taimien kasvuympäristön.

Taimikon harvennusta

Taimikon harvennusta.

Varhaisperkaus

Tärkein toimenpide nuorelle taimikolle on varhaisperkaus: taimien ollessa alle metrin pituisia poistetaan haittaava vesakko.

Taimikoiden harvennus

Taimikon harvennusta tehdään metsän saavutettua 4–7 metrin pituuden. Kasvamaan jätetään parhaat yksilöt, huonot ja kitukasvuiset poistetaan. Samalla poistetaan kasvua häiritsevä vesakko.

Hakkuualueen ennakkoraivaus

Harvennettavasta metsästä poistetaan hakkuuta haittaava pieni puusto. Näin parannetaan hakkuujälkeä ja jäävän puuston laatua.

Tukihakemukset metsänhoitoon

Metsänomistaja voi saada taimikon hoitoon tukea tietyin edellytyksin. Tukihakemuksen tekijän tulee olla metsäalan ammattilainen. Antin Metsäapu Oy hoitaa tukihakemukset puolestasi.