Metsänistutusta

Metsästartti-Metsäsuunnitelma

Selvitys siitä, kuinka voisit parhaiten hyödyntää metsääsi.
Sisältää mm.

  • varhaisperkaukset,
  • taimikonhoitotyöt,
  • nuorenmetsänhoidon,
  • kemeratuki-mahdollisuudet,
  • harvennus- ja uudistushakkuut.

Mukana arvio metsänhakkuutuloista ja hoitotöiden kustannuksista. Selkeät kartat ja ilmavalokuvat. Toimitusaika tilan pinta-alasta riippuen 1–3 viikkoa.
Hintaan 15–20 €/hehtaari.