Antin Metsäapu Oy
Metsäasiantuntija Antti Haverinen
puh. 0400 291 342
antinmetsaapu (at) gmail.com Olemme Facebookissa.

Metsänistutusta

Metsänuudistaminen

Hakkuiden jälkeen aukolle on saatava kasvamaan uusi metsä, mitä nopeammin sen parempi. Asiantuntijan kanssa voit suunnitella alueelle sopivan uudistamistavan ja puulajin. Valintoihin vaikuttavat mm. metsän terveydentila, sijainti, maisemalliset arvot sekä alueen hirvi- ja myyräkanta.

Ennakkoraivaus

Ennakkoraivauksessa poistetaan hakkuuta ja metsänistutusta haittaavaa pienpuustoa. Hyvin hoidettu metsä parantaa maisemaa ja raivaus säästää työaikaa harvennus­hakkuissa. Näin metsä on puukaupoissa kiinnostavampi kohde! Raivauksissa säästämme suojapuskia jäniksille ja kanalinnuille.

 

Maanmuokkaus, laikku- ja kääntömätästys

Metsämaa tarvitsee useimmiten muokkauksen uudistamisen yhteydessä. Laikku- ja kääntömätästys antavat tutkitusti parhaat kasvulähtökohdat pienille taimille. Toteutamme maanmuokkauksen uudistamisalueille vesiensuojelun huomioiden.

Metsänistutus ja -kylvö

Siemenet vai taimet? Isot vai pienet taimet? Metsänomistajana saat meiltä asiantuntevan palvelun metsänistutus- ja kylvötöissä. Käytämme istutustyössä joko metsänomistajan omia taimia tai hoidamme istutukseen sertifioidut taimet.

Taimien istutus